viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Đoạn văn 1

Hello, I’m Long. I’m 19 years old and I’m a freshman at the university of education. My major is Math and Physics. I was born in Nam Dinh and this is my first time in this đô thị, sánh I find it very excited đồ sộ discover new thisngs. I’m a great người yêu thích of soccer and I always spend my time my time playing soccer with my friends, at least once a week. I’m a generous and easy-going person, but when it comes đồ sộ work, I’m a competitive perfectionist. Hope we will have great time together.

Dịch:

Bạn đang xem: viết đoạn văn giới thiệu bản thân bằng tiếng anh

Chào chúng ta, thương hiệu bản thân là Long. Năm ni bản thân 19 tuổi hạc và hiện nay đang là SV năm nhất ngôi trường ĐH sư phạm. Chuyên ngành của tôi là Toán học tập và Vật Lý. Mình sinh đi ra ở Tỉnh Nam Định và đó là thứ tự trước tiên bản thân cho tới thành phố Hồ Chí Minh này, chủ yếu nên là bản thân cảm nhận thấy rấy hào hứng Khi với thời cơ mày mò những điều mới nhất mẻ. Tôi vô cùng mến đá bóng và tôi luôn luôn dành riêng một khoảng chừng thời hạn nhằm nghịch ngợm bóng với đồng minh, tối thiểu một thứ tự một tuần. Tôi là 1 người vô cùng rộng lớn lượng và dễ dàng sát tuy nhiên Khi thao tác làm việc tôi với tính đối đầu và cạnh tranh tương đối cao. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ sở hữu khoảng chừng thời hạn ấn tượng bên nhau.

Đoạn văn 2

My name is Kim Chi. I was born and grew up in Hanoi. I’m studying first year computer sceience in a prestigious college in Hanoi. As for my family, I have just one brother. He is 3 years older than thở bầm. My father is a journalist and a write. My mother stays at home page and takes care of house hold. I am a friendly person, a good thinker, and I am flexible. I’m interested in many things such as listening đồ sộ music, reading novels and watching movies. I love reading love stories and suspense thrillers, especically in English because I want đồ sộ improve my English skills. My other hobbies include hanging out with my friends and travelling. I’m personally intersted in becoming an Animator and Graphic Designer. However, there are many different career opportunities that I lượt thích. As for now, I’m only focusing my attention on enjoyment. I’m being my true self with the valus, dreams and goals that I have.

Dịch:

Tên tôi là Kim Chi. Tôi sinh đi ra và vững mạnh ở thủ đô hà nội. Tôi đang được theo gót học tập khoa học tập technology năm loại nhất bên trên một ngôi trường ĐH với đáng tin tưởng ở thủ đô hà nội. Trong mái ấm gia đình tôi, tôi có duy nhất một người anh. Anh ấy to hơn tôi 3 tuổi hạc. Cha tôi là 1 mái ấm báo và một mái ấm văn. Mẹ tôi ở trong nhà chở che mái ấm gia đình. Tôi là 1 người thân trong gia đình thiện, một mái ấm tư tưởng đảm bảo chất lượng và tôi linh động. Tôi mến nhiều loại như nghe nhạc, gọi tè thuyết và coi phim. Tôi mến độc âu chuyện tình thương yêu và truyện trinh tiết thám hồi vỏ hộp, nhất là vì chưng giờ Anh vì thế tôi mong muốn nâng lên tài năng giờ Anh của tôi. Sở mến không giống của tôi là đi dạo với đồng minh và cút phượt. Cá nhân tôi mong muốn trở nên một Thiết tiếp hình họa. Tuy nhiên, với thật nhiều thời cơ nghề nghiệp và công việc không giống tuy nhiên tôi mến. Bây giờ tôi chỉ luyện công cộng sở trường riêng biệt. Tôi sinh sống thực với bạn dạng thân thiện, với những độ quý hiếm, ước mơ và tiềm năng tuy nhiên tôi với.

Đoạn văn 3

My name is Thanh Dang. This year, I am 30 years old, I am married with 2 sons. We live in an apartment in central of Hanoi capital. My major is marketing. Up đồ sộ now, I have been working for Vietcombank for 4 years. Apart from this main job, I also sell some online products đồ sộ earn more income. My hobbies are playing golf and soccer. In my không tính phí time, I and my colleagues often play golf and bowling together. I also attend a thể hình after work time sánh I always keep myself healthy and work effectively. On weekends, I usually take my wife and children đồ sộ the park for entertainment. I am very satisfied with my present life. In the future, I will definitely improve myself, work more hard đồ sộ pursue a dream of traveling around the world with my family.

Dịch:

Tôi thương hiệu là Thanh Đăng. Năm ni tôi 30 tuổi hạc, vẫn kết duyên và với 2 nam nhi. Chúng tôi sinh sống bên trên 1 căn hộ bên trên trung tâm thủ đô thủ đô hà nội. Chuyên ngành của tôi là marketting. Tính đến giờ, tôi vẫn thao tác làm việc mang lại Vietcombank được 4 năm. Ngoài việc làm chủ yếu này, tôi còn marketing một trong những thành phầm online nhằm mò mẫm thêm thắt thu nhập. Sở mến của tôi là nghịch ngợm golf và đá bóng. Vào thời hạn rảnh rỗi, tôi nằm trong một trong những đồng group đi dạo golf và bowling. Tôi với nhập cuộc khóa luyện thể hình sau giờ thao tác làm việc vì vậy tôi luôn luôn mạnh mẽ và thao tác làm việc năng suất. Vào những ngày vào cuối tuần, tôi thông thường đem phu nhân và những con cái cút khu vui chơi công viên vui chơi. Tôi vô cùng thoả mãn với cuộc sống thường ngày thời điểm hiện tại của tôi. Trong sau này, tôi chắc chắn là tiếp tục hoàn mỹ bạn dạng thân thiện không chỉ có vậy, nỗ lực thao tác làm việc thiệt siêng năng nhằm triển khai ước mơ phượt vòng xung quanh toàn cầu của tôi.

Đoạn văn 4

I’m Mai Linh. I’m 28 years old and I’m single. I was born and grew up in Ha Noi, but I have been working in Ho Chi Minh City for 5 years. I graduated from Economic university and got 4 years experience in administration and human resource management. I’m active. I lượt thích work related đồ sộ human beings. I’m rather serious and sensitive, I can quickly catch up psychology of other people. I often read newspaper and listion đồ sộ music in my không tính phí time.

Dịch:

Tôi thương hiệu là Mai Linh. Tôi 28 tuổi hạc và đang được đơn thân. Tôi sinh đi ra và vững mạnh ở thủ đô hà nội tuy nhiên công tác làm việc ở Thành phố Xì Gòn và đã được 5 năm. Tôi đảm bảo chất lượng nghiệp ĐH Kinh tế và với 4 năm kinh nghiệm tay nghề thực hiện hành chủ yếu nhân sự và hai năm trong những công việc quản lí trị lực lượng lao động. Tôi là kẻ linh động, tôi yêu thương mến những việc làm về loài người. Tôi là kẻ khá phép tắc và mẫn cảm, tôi hoàn toàn có thể thâu tóm tư tưởng của những người không giống vô cùng nhanh chóng. Lúc rảnh rỗi tôi thông thường gọi thông tin và nghe nhạc nhằm thư giãn giải trí.

Đoạn văn 5

My name is Thanh Lan. I’m 22 years old and I’m single. I have graduated drom university in August with the major in accounting. I got 3 months experience as an internship at A company. I lượt thích reading book and travelling. I’m a careful and hard-working person. I’m eager đồ sộ learn new things and willing đồ sộ work in team. I easily adapt đồ sộ with new working enviroment and take initiative in work

Dịch:

Tôi thương hiệu là Thanh Lan. Tôi 22 tuổi hạc và đang được độc thâ, Tôi một vừa hai phải đảm bảo chất lượng nghiệp ngành tiếp toàn vô mon 8. Tôi thực luyện 3 mon cho doanh nghiệp A. Sở mến của tôi là xem sách và cút phượt. Tôi là 1 người cảnh giác và siêng năng. Tôi ham học hỏi và chia sẻ và yêu thương mến được thao tác làm việc với quý khách. Tôi dễ dàng thích ứng với môi trường xung quanh mới nhất và dữ thế chủ động vô việc làm.

Đoạn văn 6

My name is Linh. I’m 24 years old. I was born in Ha Tinh province but nơ I am living in Ha Noi. I graduted from VietNam National University in năm ngoái. My major is Banking an Finance. After graduated, I have workes at Bac A ngân hàng and I have 3 experience years as a ngân hàng teller. I lượt thích watching reality TV shows on TV, especially sport shows.

Dịch:

Xem thêm: Hướng dẫn bạn chi tiết cách đăng ký BK8 dễ dàng nhất

Tên tôi là Linh. Tôi 24 tuổi hạc. Tôi sinh đi ra ở TP. Hà Tĩnh tuy nhiên thời điểm hiện tại sinh sống ở thủ đô hà nội. Tôi đảm bảo chất lượng nghiệp Đại học tập vương quốc thủ đô hà nội năm năm ngoái. Chuyên ngành của tôi là Ngân sản phẩm và Tài Chính. Sau Khi đảm bảo chất lượng nghiệp, tôi thao tác làm việc bên trên Ngân sản phẩm Bắc Á và tôi vẫn với 3 năm kinh nghiệm tay nghề bên trên địa điểm Giao dịch viên. Tôi mến coi những công tác truyền hình thực tiễn, nhất là thể thao.

Đoạn văn 7

Hi everyone, I am Minh Anh and I am 22 years old. I have just graduated from Hanoi University of Science and Technology and currently working as a Developer for an e-commerce company. I was born and raised in Hanoi. To tell you more about myself, well, I’m very intersted in history, especially the world history. I spend most of my không tính phí time reading history books and watching documentary as well. Sometimes I think of building a mobie tiện ích for learing history, if possible. Maybe some of you here can share this hobby with bầm.

Dịch:

Chào quý khách, tôi là Minh Anh. Tôi một vừa hai phải đảm bảo chất lượng nghiệp Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội và hiện nay đang thực hiện xây dựng viên cho 1 doanh nghiệp lớn thương nghiệp năng lượng điện tử. Tôi sinh đi ra và vững mạnh ở thủ đô hà nội. Để rằng thêm thắt về bạn dạng thân thiện bản thân thì tôi vô cùng mến lịch sử vẻ vang, nhất là lịch sử vẻ vang toàn cầu. Phần rộng lớn thời hạn rảnh, tôi thông thường xem sách lịch sử vẻ vang và coi những phim tư liệu nữa. Thỉnh phảng phất tôi với nghĩ về cho tới ý tưởng phát minh cải cách và phát triển một phần mềm điện thoại cảm ứng thông minh nhằm học tập lịch sử vẻ vang, nếu như hoàn toàn có thể. Có lẽ một trong những các bạn ở trên đây cũng có thể có nằm trong sở trường với tôi.

Đoạn văn 8

Good morning. I am Hoa. I am 22. I have been living in Hanoi for 10 years now. I am exploring job opportunities in your organization as I have recently finished Economics Degree from Vietnam National University. Besides, my internship experience and other practical projects in the univesity further boosted my interest in English and Chinese language as a full-time career option. Not only am I passionate about the field I graduated, I am also inclined towards creative activities such as khiêu vũ, painting, acting, etc. I have always been an active student in school and univesity. I have participated in many cultural events during my univesity and have won many awards. In my không tính phí time, I enjoy going out with friends and trying new cuisines.

Dịch:

Chào buổi sớm. Tên tôi là Hoa. Tôi 22 tuổi hạc. Tôi vẫn sinh sống bên trên thủ đô hà nội 10 năm cho tới ni. Tôi đang được mò mẫm kiếm một thời cơ việc làm mới nhất bên trên doanh nghiệp lớn của công ty trong lúc tôi vẫn hoàn thành xong vì chưng Kinh tế bên trên Đại học tập vương quốc thủ đô hà nội. Đồng thời, kinh nghiệm tay nghề thực luyện cùng theo với những dự án công trình thực tiễn vô ngôi trường ĐH đã tiếp tục tăng sự hào hứng của tôi về ngôn từ Anh và Trunng và cơ đang trở thành 1 trong những số những lựa lựa chọn nghề nghiệp và công việc sau này của tôi. Tôi không chỉ là ham mê với ngành tuy nhiên tôi vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp, tuy nhiên mặt khác tôi còn bị thú vị vì chưng những hoạt động và sinh hoạt phát minh như nhảy, vẽ, thao diễn kịch, … Tôi vẫn vẫn là một SV năng nổ vô ngôi trường học tập và ngôi trường ĐH. Tôi vẫn nhập cuộc thật nhiều sự khiếu nại truyền thống lịch sử vô thời hạn SV và vẫn thắng vô số phần thưởng. Vào thời hạn rảnh, tôi mến đi dạo với các bạn, hương thụ những nền siêu thị mới nhất.

Đoạn văn 9

Hello, I’m Nam and I’m in the early 20s. I’m going đồ sộ introduce myself. I’m in my last years in computer science in this technological university. As for my family, I’m the only child in my family. I’m interested in many things such as hi-tech equiment, and watching movies. My other hobbies including hanging with my friends. I want đồ sộ improve my English skills and I am glad đồ sộ be here. It takes a long time đồ sộ improve my English and hope that I’ll be able đồ sộ meet these challenges and my English skill will be good.

Dịch:

Chào chúng ta, thương hiệu bản thân là Nam và tôi mới nhất trăng tròn tuổi hạc. Hôm ni tôi tiếp tục reviews sơ lược về bạn dạng thân thiện bản thân. Tôi đang được học tập năm cuối ngành khoa học tập PC ngôi trường ĐH technology. Trong mái ấm gia đình, tôi là kẻ con cái có một không hai. Tôi vô cùng mến những khí giới technology cao và coi phim. Bên cạnh đó, tôi còn mến đi dạo nằm trong đồng minh vô thời hạn rảnh rỗi. Tôi luôn luôn mong muốn nâng cao khả năng giờ Anh của tôi và tôi vô cùng vui vẻ Khi được xuất hiện ở trên đây. Quá trình nâng cao vốn liếng giờ Anh của tôi cần thiết không ít thời hạn và tôi kỳ vọng hoàn toàn có thể băng qua những thử thách cơ nhằm khả năng Anh ngữ của tôi trở thành đảm bảo chất lượng rộng lớn.

Đoạn văn 10

My name’s Thu Ha. I’m turning 35 this year and have got married. I’m living in Hoan Kiem district. I have 10 years experience in the Marketing field and I’m a group leader of GMC company. I’m friendly and willing đồ sộ help other people. Have đồ sộ say, I enjoy and seem đồ sộ be good at dealing with problems and challenging issues. I’m rather serious at work and can work under high pressure.

Dịch:

Tôi thương hiệu là Thu Hà. Năm ni tôi 30 tuổi hạc và vẫn kết duyên. Hiện tôi đang được sinh sống bên trên quận Hoàn Kiếm. Tôi với 10 năm kinh nghiệm tay nghề về nghành nghề dịch vụ Marketing và đang được là trưởng một phần tử của doanh nghiệp lớn GMC. Tôi là người thân trong gia đình thiện và mến giúp sức quý khách. Tôi mến và với tài năng xử lý đảm bảo chất lượng những yếu tố và việc làm mang ý nghĩa thách thức. Tôi khá tráng lệ và trang nghiêm vô việc làm và tôi hoàn toàn có thể chịu đựng đựng được áp lực nặng nề cao.

Đoạn văn 11

Hi, I am Tuan. I am from Hai Phong. I completed my bachelor degree from Hanoi University of Science and Technology in 2019. I love playing football and have represented my university in many competitions. My active partycipation in sports and professional competitions has taught bầm many skills. I am also an active thành viên of my school alumni club and take intiative in organizing alumni meets. I have a fascination for languages, sánh I am learning the Japanese language. Thanks for your listening and hope we will have a good time together.

Xem thêm: ba tỉnh miền tây nam kì bị pháp chiếm nhanh chóng vào 1867 là

Dịch:

Xin xin chào, tôi thương hiệu là Tuấn. Tôi tới từ Hải Phòng Đất Cảng. Tôi vẫn đảm bảo chất lượng nghiệp vì chưng CN bên trên ngôi trường Đại học tập Bách khoa thủ đô hà nội vô năm 2019. Tôi mến nghịch ngợm đá bóng và từng thay mặt đại diện mang lại ngôi trường nhập cuộc thật nhiều cuộc ganh đua. Sự nhập cuộc năng nổ những môn thể thao và cuộc ganh đua trình độ gom tôi đã có được nhiều khả năng. Tôi mặt khác là 1 member tích vô cùng của hội cựu SV và nhập vai trò cần thiết trong những công việc tổ chức triển khai những buổi họp SV. Tôi với sự ham mê với ngôn từ, nên là tôi đang được học tập ngôn từ Nhật Bản. Cảm ơn vì thế vẫn lắng tai và hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ sở hữu khoảng chừng thời hạn đảm bảo chất lượng đẹp mắt.

Mong rằng sau khoản thời gian tìm hiểu thêm những nội dung bài viết phía trên chúng ta có thể reviews bạn dạng thân thiện một cơ hội mạnh mẽ và tự tin, có trách nhiệm, ghi điểm vô đôi mắt người đối lập. Để với thành phẩm đảm bảo chất lượng rộng lớn, các bạn cũng nên dành riêng thời hạn rèn luyện nhằm rằng mang lại trôi chảy, đương nhiên. Chúc chúng ta học tập tốt!

4.1/5 - (27 bình chọn)