vở bài tập toán lớp 5 bài 18

Câu 1, 2, 3 trang 24 Vở bài xích tập luyện (SBT) Toán lớp 5 tập luyện 1. Để bú mớm không còn nước ở một hồ nước rộng lớn nên sử dụng 5 máy bơm thực hiện liên tiếp vô 18 giờ. Hỏi ham muốn bú mớm không còn nước ở hồ nước cơ vô 10 giờ thì nên bổ sung cập nhật thêm thắt bao nhiêu máy bơm như thế?

1. tường rằng, 14 người xây xong xuôi bức tường chắn rào xung quanh ngôi trường nên tổn thất 10 ngày. Nay ngôi trường ham muốn xây xong xuôi tường rào cơ vô một tuần lễ thì nên từng nào người làm? (Mức thực hiện của từng người như nhau)

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 18

2. Đầu mon, nhà bếp ăn trong phòng ngôi trường dữ trữ gạo đầy đủ cho tới 100 học viên “bán trú” ăn vô 26 ngày, thức tế ngôi nhà ngôi trường đạt thêm 30 học viên “bán trú” nữa. Hỏi số gạo dự trữ cơ đầy đủ cho tới học viên ăn vô từng nào ngày.

3. Để bú mớm không còn nước ở một hồ nước rộng lớn nên sử dụng 5 máy bơm thực hiện liên tiếp vô 18 giờ. Hỏi ham muốn bú mớm không còn nước ở hồ nước cơ vô 10 giờ thì nên bổ sung cập nhật thêm thắt bao nhiêu máy bơm như thế?

Đáp án

1.

Tóm tắt

14 người:   10 ngày

? người:   7 ngày

10 ngày ví với cùng một tuần là: \({{10} \over 7}\) (lần)

Vậy nhằm xây xong xuôi tường  rào trong một tuần thì cần:

\(14 \times {{10} \over 7} = 20\) (người)

Đáp số: trăng tròn người

2. 

Tóm tắt

100 học tập sinh:    26 ngày

130 học tập sinh:    … ngày?

Cách 1:

130 học viên đối với 100 học viên thì tăng số lần:

\(130:100 = {{13} \over {10}}\) (lần)

Xem thêm: vùng nào sau đây có diện tích lớn nhất nước ta

130 học viên ăn không còn số gạo dự trữ vô thời gian:

\(26:{{13} \over {10}} = 20\) (ngày)

Đáp số: trăng tròn ngày

Cách 2:

Một học viên ăn không còn số gạo vô thời gian:

26 x 100 = 2600 (ngày)

130 học viên ăn không còn số gạo vô thời gian:

2600 : 130 = trăng tròn (ngày)

Đáp số: trăng tròn ngày

3. 

Tóm tắt:

5 máy bơm:   18 giờ

? máy bơn: 10 giờ

18 giờ đối với 10 giờ thì hạn chế số thứ tự là:

\(18:10 = {9 \over 5}\) (lần)

Số máy bơm bú mớm không còn nước vô 10 giờ là:

\(5 \times {9 \over 5} = 9\) (máy bơm)

Xem thêm: sơ đồ bộ máy nhà nước thời trần

Số máy bơm được bổ sung cập nhật vào:

9 – 5 = 4 (máy bơm)

Đáp số: 4 máy bơm