xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

5/5 - (1 bình chọn)

Để xác lập số vòng lặp cho 1 tổng nào là cơ vô Pascal hay được dùng mệnh lệnh lặp For – Do. Hôm ni, Hoc365 tiếp tục gửi cho tới chúng ta câu nói. trả lời trắc nghiệm, công thức Pascal mang đến thắc mắc xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100 tức thì bên dưới đây!

Xác tấp tểnh số vòng lặp mang đến câu hỏi tính tổng những số nguyên vẹn từ là một cho tới 100 vô Pascal

Bạn đang xem: xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100

Câu căn vặn trắc nghiệm

Xác tấp tểnh số vòng lặp mang đến bài bác toán: tính tổng những số nguyên vẹn từ là một cho tới 100

A. 1

B. 100

C. 99

D. Tất cả đều sai

Đáp án: B. 100

Giải đáp nhanh: Số vòng lặp của câu hỏi được xem = độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1 = 100 – 1 + 1 = 100 vòng.

Giải chi tiết: Xác tấp tểnh số vòng lặp mang đến câu hỏi tính tổng những số nguyên vẹn từ là một cho tới 100

Trong Pascal, bạn cũng có thể xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100 bằng phương pháp dùng vòng lặp For. Vòng lặp tiếp tục chạy từ là một cho tới 100 và tổng số nguyên vẹn này được tính trong những vòng.

Số vòng lặp của câu hỏi được xem = độ quý hiếm cuối – độ quý hiếm đầu + 1 = 100 – 1 + 1 = 100 vòng.

Công thức câu hỏi vô Pascal:

Xác tấp tểnh số vòng lặp mang đến câu hỏi tính tổng những số nguyên vẹn từ là một cho tới 100

Tìm hiểu mệnh lệnh lặp For – Do

Cùng Hoc365 thăm dò hiểu cụ thể câu mệnh lệnh lặp For – Do, bao hàm định nghĩa, cấu tạo và coi thêm thắt một số trong những ví dụ tức thì vô phần tiếp theo sau của bài bác viết!

Lệnh lặp For – Do là gì?

Câu mệnh lệnh For – Do vô Pascal là 1 trong cấu tạo lặp, dạng này được cho phép lặp qua quýt một tụ hội những độ quý hiếm tấp tểnh sẵn, kể từ cơ triển khai một tụ hội những mệnh lệnh cho từng độ quý hiếm vô tụ hội cơ.

Khi triển khai vô Pascal, từng chuyến triển khai câu mệnh lệnh thì biến đổi điều khiển và tinh chỉnh được tự động hóa tăng hoặc hạn chế, cho tới Lúc biến đổi điều khiển và tinh chỉnh đạt độ quý hiếm xác lập thì vòng lặp kết thúc giục.

Lệnh lặp For - Do là gì?

Xem thêm: liên bang nga giáp với các đại dương nào

Cấu trúc mệnh lệnh lặp For – Do

Cấu trúc mệnh lệnh lặp For – Do đem nhì dạng lặp tiến thủ và lặp lùi như sau:

Lặp tiến: For < biến đổi đếm> := < Giá trị đầu> đồ sộ < Giá trị cuối> tự < câu mệnh lệnh >;

Ở dạng lặp tiến thủ, câu mệnh lệnh sau Do được triển khai tuần tự động, từng chuyến triển khai thì biến đổi điểm nhận độ quý hiếm tăng tiếp tục kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Lặp lùi: For < biến đổi đếm> := < Giá trị cuối >downto < Giá trị đầu > tự < câu mệnh lệnh >;

Ở dạng lặp lùi, câu mệnh lệnh ghi chép sau kể từ Do được triển khai tuần tự động, từng chuyến triển khai thì biến đổi điểm tiếp tục nhận độ quý hiếm hạn chế tiếp tục kể từ độ quý hiếm đầu cho tới độ quý hiếm cuối.

Trong đó:

  • Biến đếm: là biến đổi đơn, thông thường đem loại nguyên
  • Giá trị đầu, Giá trị cuối: là những biểu thức nằm trong loại với biến đổi điểm, độ quý hiếm đầu nhỏ rộng lớn hoặc vày độ quý hiếm cuối. Nếu độ quý hiếm đầu to hơn độ quý hiếm cuối thì ko lặp ko thể triển khai.

Một số ví dụ không giống về dùng mệnh lệnh lặp For – Do

Ví dụ 1: Tính tổng của những số phân chia không còn mang đến 3 kể từ 3 cho tới 15 ?

Tính tổng của những số phân chia không còn mang đến 3 kể từ 3 cho tới 15 ?

Vòng lặp For – Do chạy kể từ 3 cho tới 15 và từng số được đánh giá coi nó đem phân chia không còn mang đến 3 hay là không. Nếu phân chia không còn, nó sẽ tiến hành nằm trong vô tổng. Kết ngược sau cuối là 36.

Ví dụ 2: In rời khỏi screen những số yếu tố kể từ 2 cho tới đôi mươi ?

In rời khỏi screen những số yếu tố kể từ 2 cho tới đôi mươi ?

Vòng lặp trước tiên chạy kể từ 2 cho tới đôi mươi, vô cơ từng số được đánh giá là số yếu tố hay là không. Vòng lặp loại nhì chạy kể từ 2 cho tới nửa của số đang được xét nhằm đánh giá coi đem tồn bên trên ước số nào là thông qua số cơ hay là không. Nếu tồn bên trên ước số, số cơ ko cần là số yếu tố. Kết ngược sau cuối là những số yếu tố kể từ 2 cho tới 20: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19.

Ví dụ 3: In rời khỏi screen những số lẻ kể từ 9 cho tới 1 ?

Xem thêm: cách tạo biểu mẫu

In rời khỏi screen những số lẻ kể từ 9 cho tới 1 ?

Vòng lặp For – Do chạy kể từ 9 cho tới 1 và từng số được đánh giá coi nó đem là số lẻ hay là không. Nếu là số lẻ, nó sẽ tiến hành in rời khỏi screen. Kết ngược sau cuối là những số lẻ kể từ 9 cho tới 1: 9, 7, 5, 3, 1.

Hoc365 vừa vặn chỉ dẫn chúng ta xác định số vòng lặp cho bài toán tính tổng các số nguyên từ 1 đến 100 vô Pascal một cơ hội cụ thể nhất. Hy vọng những vấn đề bên trên tiếp tục hữu ích cho mình trong những việc bổ sung cập nhật thêm thắt kiến thức và kỹ năng về Pascal nhé!