ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nông nghiệp chuyên canh ở tây nguyên là

hint-header

Cập nhật ngày: 16-11-2022

Bạn đang xem: ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nông nghiệp chuyên canh ở tây nguyên là


Chia sẻ bởi: Quàng Văn Duy


Ý nghĩa đa phần của việc cải tiến và phát triển nông nghiệp chuyên nghiệp canh ở Tây Nguyên là

tăng thu nhập nhập, cải tiến và phát triển sản phẩm & hàng hóa.

B

đa dạng sản phẩm nông nghiệp, tăng nhanh xuất khẩu.

C

bảo vệ khu đất, tạo nên cách thức tạo ra mới nhất.

D

phát huy thế mạnh, nối liền với chế trở nên.

Chủ đề liên quan

Phần cương vực phía Bắc việt nam với bộ phận thực vật cận sức nóng đa phần vì thế hiệu quả của

A

địa hình, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét với mùa ướp đông lạnh, khu đất nhiều mẫu mã.

B

nhiệt phỏng về ngày đông hạ thấp, địa hình vùng cồn núi rộng lớn, địa điểm địa lí.

C

vị trí địa lí, địa hình, nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió mùa rét với mùa ướp đông lạnh.

D

những lưu vực sông với diện tích S rộng lớn, gió mùa rét Đông Bắc, những núi cao.

Cho bảng số liệu:
SỐ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC THEO GIỚI TÍNH CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2019
(Đơn vị: Nghìn người)

Năm
2015
2016
2018
2019
Nam
36,9
37,7
36,5
36,4
Nữ
32,7
35,1
36,8
36,7

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số giáo viên ĐH theo đòi nam nữ của việt nam quy trình tiến độ năm ngoái - 2019, dạng biểu trang bị nào là sau đó là phù hợp nhất?

Ý nghĩa đa phần của cải tiến và phát triển giao thông vận tải đường đi bộ ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A

gắn với khu vực công nghiệp, đáp ứng xuất khẩu.

B

tạo hạ tầng phân bổ dân sinh sống, tạo hình khu đô thị.

C

nâng cao năng lượng vận tải đường bộ, cải tiến và phát triển tài chính.

D

nối ngay tắp lự với những nước, tăng nhanh mua bán.

Giải pháp đa phần cải tiến và phát triển cây rau xanh trái ngược cận sức nóng theo phía sản phẩm & hàng hóa ở Trung du và miền núi Bắc Sở là

A

dùng những như thể mới nhất, nâng lên sản lượng, trồng trọt chuyên nghiệp canh.

B

đẩy mạnh tiếp thị thành phầm, dùng kỹ năng mới nhất, tăng diện tích S.

C

đẩy mạnh việc chế trở nên, tạo ra triệu tập, cải tiến và phát triển thị ngôi trường.

D

tăng năng suất, tạo hình vùng chuyên nghiệp canh, nhiều mẫu mã thành phầm.

Xuất khẩu của việt nam lúc bấy giờ phát triển mạnh đa phần do

A

mở rộng lớn mua bán, link những nước.

B

đổi mới nhất tạo ra, có tương đối nhiều bộ phận.

C

Xem thêm: vì sao thực dân pháp dễ dàng chiếm nốt 3 tỉnh miền tây

phát triển tài chính, hội nhập quốc tế sâu sắc.

D

tăng cường góp vốn đầu tư, tạo nên nhiều sản phẩm & hàng hóa.

Cho biểu trang bị về sản lượng thủy sản nuôi trồng theo đòi vùng của việt nam năm năm ngoái và 2020 (Đơn vị: %):

(Số liệu theo đòi Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2020, NXB Thống kê, 2021)
Biểu trang bị thể hiện nay nội dung nào là sau đây?

A

Quy tế bào và vận tốc phát triển sản lượng thủy sản nuôi trồng.

B

Tốc phỏng phát triển và tổ chức cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng.

C

Quy tế bào và tổ chức cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng.

D

Tốc phỏng phát triển và thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng.

Hướng đa phần vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính ngành trồng trọt ở Đồng vị sông Hồng là

A

thúc đẩy tài chính nông trại, không ngừng mở rộng cây ăn trái ngược.

B

chuyển thay đổi tổ chức cơ cấu mùa vụ, tăng nhanh vụ tấp nập.

C

thúc đẩy tạo ra sản phẩm & hàng hóa, dùng khu đất hợp lý.

D

nhiều mẫu mã hóa sản phẩm nông nghiệp, tăng nhanh cây rau xanh color.

Trong tổ chức cơ cấu công nghiệp tích điện việt nam với ngành

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang nông nghiệp, cho thấy thêm tỉnh nào là với sản lượng lúa tối đa trong số tỉnh sau đây?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang những ngành công nghiệp trung tâm, cho thấy thêm trung tâm công nghiệp chế trở nên thực phẩm, thức ăn nào là với quy tế bào nhỏ nhất trong số trung tâm sau đây?

Biện pháp tôn tạo khu đất lãng phí ở vùng cồn núi việt nam là

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang những miền đương nhiên, cho thấy thêm cửa ngõ sông nào là tại đây nằm trong miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang vùng Bắc Trung Sở, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây với cảng Cửa Lò?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang phượt, cho thấy thêm trung tâm phượt nào là sau đó là trung tâm vùng?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang hành chủ yếu, cho thấy thêm tỉnh nào là không ở gần nhất về phía phái mạnh trong số tỉnh sau đây?

Hoạt động công nghiệp của việt nam hiện nay nay

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang vùng Duyên hải Nam Trung Sở và vùng Tây Nguyên, cho thấy thêm tỉnh nào là tại đây với khu vực tài chính ven biển?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang công nghiệp công cộng, cho thấy thêm nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện A Vượng nằm trong tỉnh nào là sau đây?

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang số lượng dân sinh, cho thấy thêm tỉnh nào là với tỷ lệ số lượng dân sinh thấp nhất trong số tỉnh sau đây?

Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với mặt mạnh của nguồn lao động nước ta

Căn cứ nhập Atlat Địa lí nước Việt Nam trang giao thông vận tải, cho thấy thêm vị trí nào là tại đây với lối số 28 chuồn qua?